Disse øvelser genereres af et program. De er egnet til udskrivning. Facitliste udskrives på sin egen side.

Øvelser i brug af lommeregner

I tabellen nedenfor er skrevet en række matematiske udtryk hvori indgår nogle variable a, b, c og d. Efter udtrykkene i kolonnerne angives de værdier, som skal indsættes i det matematiske udtryk.

For hver udtryk i tabellen nedenfor skal du:

  1. Indsætte de angivne værdier for a, b, c og d og skrive resultatet resultakolonnen. Tip: Det er en god ide at nedskrive udtrykket med de angivne værdier inden de indtastes på lommeregneren. Benyt kolonnen "mellemregning" til dette formål.

Dato: ___________ Starttid: _______________________ Sluttid: _________________

Opgave ID: LRO5cc23860dae89
UdtrykabcdMellemregningResultat
  a b2 - c d -8.5 0.5 -5 6    
  a b3 - c3 d3 5.5 -4.5 -2.5 -3.5    
- a3 b3 - c -4 10 -1 --    
- b - d2 -- 4 -- 7    
  a  - 1 
- c  - 1 
-3 -- -9.5 --    
- 1  + b 
  1  + 1 
-- 0 -- --    
- a3 b - d2 2 -8 -- 5.5    
- a b + c2 d 7 -3 -6 0.5    
- a  + b2
  1  + 1 
-5 9.5 -- --    
  a2 - 1 
- c2 + 1 
1 -- -9 --    
© P O R T 8 0, www.port80.dk

Lommeregnerøvelser - Facitliste

Opgave ID: LRO5cc23860dae89
UdtrykabcdMellemregningResultat
  a b2 - c d -8.5 0.5 -5 6   (-8.5) × 0.52 - (-5) × 6 27.87500
  a b3 - c3 d3 5.5 -4.5 -2.5 -3.5   5.5 × (-4.5)3 - (-2.5)3 × (-3.5)3 -1171.10938
- a3 b3 - c -4 10 -1 -- - (-4)3 × 103 - (-1) 64001.00000
- b - d2 -- 4 -- 7 - 4 - 72 -53.00000
  a  - 1 
- c  - 1 
-3 -- -9.5 -- (  (-3)  - 1 ) / (- (-9.5)  - 1 ) -0.47059
- 1  + b 
  1  + 1 
-- 0 -- -- (- 1  + 0 ) / (  1  + 1 ) -0.50000
- a3 b - d2 2 -8 -- 5.5 - 23 × (-8) - 5.52 33.75000
- a b + c2 d 7 -3 -6 0.5 - 7 × (-3) + (-6)2 × 0.5 39.00000
- a  + b2
  1  + 1 
-5 9.5 -- -- (- (-5)  + 9.52) / (  1  + 1 ) 47.62500
  a2 - 1 
- c2 + 1 
1 -- -9 -- (  12 - 1 ) / (- (-9)2 + 1 ) 0.00000
© P O R T 8 0, www.port80.dk