Disse øvelser genereres af et program. De er egnet til udskrivning. Facitliste udskrives på sin egen side.

Øvelser i brug af lommeregner

I tabellen nedenfor er skrevet en række matematiske udtryk hvori indgår nogle variable a, b, c og d. Efter udtrykkene i kolonnerne angives de værdier, som skal indsættes i det matematiske udtryk.

For hver udtryk i tabellen nedenfor skal du:

  1. Indsætte de angivne værdier for a, b, c og d og skrive resultatet resultakolonnen. Tip: Det er en god ide at nedskrive udtrykket med de angivne værdier inden de indtastes på lommeregneren. Benyt kolonnen "mellemregning" til dette formål.

Dato: ___________ Starttid: _______________________ Sluttid: _________________

Opgave ID: LRO5f0f330b3b2ab
UdtrykabcdMellemregningResultat
  b3 - c d2 -- -8 2.5 -4.5    
  a  - b3
- c2 - d3
5 10 -4.5 -5.5    
  a2 - c3 d2 -6.5 -- -2.5 -4    
- a  - b3
- c  - d2
0 8.5 4.5 -3    
  a2 + c2 d3 -5.5 -- -9 -4    
- a3 + b3
  c2 - 1 
-1 -9 8.5 --    
- b - -- -5 -- --    
- a  - b3
  c2 - d2
8.5 8.5 1 -5    
- a  - b 
  c3 - d 
-2.5 -6 -5 1    
  a2 b3 - c3 d3 -9.5 3 -6.5 3.5    
© P O R T 8 0, www.port80.dk

Lommeregnerøvelser - Facitliste

Opgave ID: LRO5f0f330b3b2ab
UdtrykabcdMellemregningResultat
  b3 - c d2 -- -8 2.5 -4.5   (-8)3 - 2.5 × (-4.5)2 -562.62500
  a  - b3
- c2 - d3
5 10 -4.5 -5.5 (  5  - 103) / (- (-4.5)2 - (-5.5)3) -6.80924
  a2 - c3 d2 -6.5 -- -2.5 -4   (-6.5)2 - (-2.5)3 × (-4)2 292.25000
- a  - b3
- c  - d2
0 8.5 4.5 -3 (- 0  - 8.53) / (- 4.5  - (-3)2) 45.49074
  a2 + c2 d3 -5.5 -- -9 -4   (-5.5)2 + (-9)2 × (-4)3 -5153.75000
- a3 + b3
  c2 - 1 
-1 -9 8.5 -- (- (-1)3 + (-9)3) / (  8.52 - 1 ) -10.21754
- b - -- -5 -- -- - (-5) - 4.00000
- a  - b3
  c2 - d2
8.5 8.5 1 -5 (- 8.5  - 8.53) / (  12 - (-5)2) 25.94271
- a  - b 
  c3 - d 
-2.5 -6 -5 1 (- (-2.5)  - (-6) ) / (  (-5)3 - 1 ) -0.06746
  a2 b3 - c3 d3 -9.5 3 -6.5 3.5   (-9.5)2 × 33 - (-6.5)3 × 3.53 14211.29688
© P O R T 8 0, www.port80.dk