Disse øvelser genereres af et program. De er egnet til udskrivning. Facitliste udskrives på sin egen side.

Øvelser i brug af lommeregner

I tabellen nedenfor er skrevet en række matematiske udtryk hvori indgår nogle variable a, b, c og d. Efter udtrykkene i kolonnerne angives de værdier, som skal indsættes i det matematiske udtryk.

For hver udtryk i tabellen nedenfor skal du:

  1. Indsætte de angivne værdier for a, b, c og d og skrive resultatet resultakolonnen. Tip: Det er en god ide at nedskrive udtrykket med de angivne værdier inden de indtastes på lommeregneren. Benyt kolonnen "mellemregning" til dette formål.

Dato: ___________ Starttid: _______________________ Sluttid: _________________

Opgave ID: LRO5c6e474185b9b
UdtrykabcdMellemregningResultat
- a3 + 1 
- c3 + d 
-7 -- 1.5 6.5    
- 1  - b3
  1  + 1 
-- 10 -- --    
- 1  - b3
  c2 - 1 
-- 8.5 -5.5 --    
- a2 - c d3 2.5 -- -6.5 -7.5    
- 1  - 1 
- c3 - 1 
-- -- -1.5 --    
- a2 + b 
- c  + d 
-1 7 10 5.5    
  a  + b 
- c3 - d3
1.5 -5.5 8.5 4    
- a3 b3 - c d 7.5 -2.5 -2.5 -9    
  1  - 1 
- c  - d 
-- -- 9 -3    
- a3 b + c2 6 9 8 --    
© P O R T 8 0, www.port80.dk

Lommeregnerøvelser - Facitliste

Opgave ID: LRO5c6e474185b9b
UdtrykabcdMellemregningResultat
- a3 + 1 
- c3 + d 
-7 -- 1.5 6.5 (- (-7)3 + 1 ) / (- 1.53 + 6.5 ) 110.08000
- 1  - b3
  1  + 1 
-- 10 -- -- (- 1  - 103) / (  1  + 1 ) -500.50000
- 1  - b3
  c2 - 1 
-- 8.5 -5.5 -- (- 1  - 8.53) / (  (-5.5)2 - 1 ) -21.02991
- a2 - c d3 2.5 -- -6.5 -7.5 - 2.52 - (-6.5) × (-7.5)3 -2748.43750
- 1  - 1 
- c3 - 1 
-- -- -1.5 -- (- 1  - 1 ) / (- (-1.5)3 - 1 ) -0.84211
- a2 + b 
- c  + d 
-1 7 10 5.5 (- (-1)2 + 7 ) / (- 10  + 5.5 ) -1.33333
  a  + b 
- c3 - d3
1.5 -5.5 8.5 4 (  1.5  + (-5.5) ) / (- 8.53 - 43) 0.00590
- a3 b3 - c d 7.5 -2.5 -2.5 -9 - 7.53 × (-2.5)3 - (-2.5) × (-9) 6569.29688
  1  - 1 
- c  - d 
-- -- 9 -3 (  1  - 1 ) / (- 9  - (-3) ) 0.00000
- a3 b + c2 6 9 8 -- - 63 × 9 + 82 -1880.00000
© P O R T 8 0, www.port80.dk