Disse øvelser genereres af et program. De er egnet til udskrivning. Facitliste udskrives på sin egen side.

Øvelser i brug af lommeregner

I tabellen nedenfor er skrevet en række matematiske udtryk hvori indgår nogle variable a, b, c og d. Efter udtrykkene i kolonnerne angives de værdier, som skal indsættes i det matematiske udtryk.

For hver udtryk i tabellen nedenfor skal du:

  1. Indsætte de angivne værdier for a, b, c og d og skrive resultatet resultakolonnen. Tip: Det er en god ide at nedskrive udtrykket med de angivne værdier inden de indtastes på lommeregneren. Benyt kolonnen "mellemregning" til dette formål.

Dato: ___________ Starttid: _______________________ Sluttid: _________________

Opgave ID: LRO5d12712526b87
UdtrykabcdMellemregningResultat
- a3 b - c2 d3 -2.5 -1.5 -9 -8.5    
  1  + 1 
  c2 - d3
-- -- -4.5 10    
  a2 b2 + c2 d3 -3 0 4 -3    
  a3 + b 
- 1  - d3
8 8 -- -9.5    
  a2 b3 - c d2 3 8 1 -0.5    
  a  - b 
  c3 + d3
-3.5 -6 2.5 7.5    
  a2 + b2
- 1  - d 
0.5 -7.5 -- -2.5    
  a  - b 
  c2 - d2
-4.5 -0.5 3 -8    
- a3 - b3
  c2 + d3
8.5 -3 -7.5 -9    
- a2 + b 
  1  + d2
-3.5 0.5 -- 8    
© P O R T 8 0, www.port80.dk

Lommeregnerøvelser - Facitliste

Opgave ID: LRO5d12712526b87
UdtrykabcdMellemregningResultat
- a3 b - c2 d3 -2.5 -1.5 -9 -8.5 - (-2.5)3 × (-1.5) - (-9)2 × (-8.5)3 49720.68750
  1  + 1 
  c2 - d3
-- -- -4.5 10 (  1  + 1 ) / (  (-4.5)2 - 103) -0.00204
  a2 b2 + c2 d3 -3 0 4 -3   (-3)2 × 02 + 42 × (-3)3 -432.00000
  a3 + b 
- 1  - d3
8 8 -- -9.5 (  83 + 8 ) / (- 1  - (-9.5)3) 0.60721
  a2 b3 - c d2 3 8 1 -0.5   32 × 83 - 1 × (-0.5)2 4607.75000
  a  - b 
  c3 + d3
-3.5 -6 2.5 7.5 (  (-3.5)  - (-6) ) / (  2.53 + 7.53) 0.00571
  a2 + b2
- 1  - d 
0.5 -7.5 -- -2.5 (  0.52 + (-7.5)2) / (- 1  - (-2.5) ) 37.66667
  a  - b 
  c2 - d2
-4.5 -0.5 3 -8 (  (-4.5)  - (-0.5) ) / (  32 - (-8)2) 0.07273
- a3 - b3
  c2 + d3
8.5 -3 -7.5 -9 (- 8.53 - (-3)3) / (  (-7.5)2 + (-9)3) 0.87272
- a2 + b 
  1  + d2
-3.5 0.5 -- 8 (- (-3.5)2 + 0.5 ) / (  1  + 82) -0.18077
© P O R T 8 0, www.port80.dk